Garantie

   Îţi mulţumim că ai achiziţionat produse de pe site-ul www.ledhome.ro

   Conform prevederilor legale, consumatorii (respectiv persoanele fizice sau persoane juridice) vor avea dreptul de garanţie din ziua în care au intrat în posesia produselor.

   Aceştia vor putea să solicite societăţii S.C VELTA INT SRL - în calitate de vânzător, în conformitate cu fisă tehnică a produsului, următoarele:

- Repararea sau înlocuirea produsului defect.
- Înlocuirea cu un alt tip de produs, în cazul în care produsul achiziţionat numai face parte din portofoliul societăţii
- Să ceară reducerea corespunzătoare a preţului sau rezoluţiunea contractului în cazul în care beneficiază de repararea, înlocuirea produsului său măsurile reparatorii care nu au fost realizate într-o perioadă rezonabilă de timp. Rezoluţiunea nu este disponibilă dacă lipsa conformităţii este minoră. Aceste drepturi nu aduc atingere prevederilor corului civil cu privire la răspunderea pentru vicii ascunse

   Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi realizată în cadrul unei perioade de 14 zile lucrătoare, de la data la care cumpărătorul a comunicat în scris vânzătorului lipsa de conformitate a produsului.

Conform prevederilor art.2 pct. a) din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, drepturile menţionate anterior se aplica NUMAI CONSUMATORILOR PERSOANE FIZICE SAU GRUPURI DE PERSOANE FIZICE, care cumpără, dobândesc, utilizează sau consuma produse în fără activităţii lor profesionale sau comerciale.

   Garanţie Persoane Fizice


   Perioada de garanţie standard şi obligatorie este de 24 Luni, excepţie făcând produsele cu o perioadă mai mare de garanţie 36 luni respectiv 60luni. Garanţia unui produs poate fi vizualizata pe fişa tehnica disponibilă pe site-ul ledhome.ro Garanţia intra în vigoare de la data livrării pentru defectele de fabricaţie şi material.


   Garanţie persoane juridice

   Perioada de garanţie pentru persoanele juridice este de 12luni de la data livrării produselor pentru defectele de fabricaţie şi de material. Excepţie fac produsele cu o perioadă mai mare de garanţie 36-60 luni, la care perioada de garanţie va fi de 18, respectiv 25luni.
Garanţia unui produs poate fi vizualizata pe fişa tehnica disponibilă pe site-ul ledhome.ro Garanţia intra în vigoare de la data livrării pentru defectele de fabricaţie şi material.


1. Condiţii de Garanţie

1.1 Verificarea vizuală a produsului va trebui realizată imediat cum aţi ridicat coletul de la curier. Dacă descoperiţi că produsul este deteriorat, are defecte de fabricaţie, vă rugăm să ne contactaţi imediat. Este important să faceţi acest lucru înainte de a începe montarea produsului.
1.2 Termenul de garanţie începe să curgă de la data intrării în posesia/data livrării produsului.
1.3 Prezenta garanţie reprezintă certitudinea calităţii unui produs şi se aplică oricărui produs comercializat de SC. VELTA INT S.R.L.

Nota! Garanţia este valabilă numai însoţită de factură sau bonul fiscal emise de S.C. VELTA INT S.R.L. Garanţia nu se aplică în cazul revânzării produselor!

2. Durata Garanţiei

2.1. Garanţia generală este de 2 ani pentru produsele a căror durata medie de utilizare nu este mai mică de 2 ani. Garanţia face referire la uzura produsului de-a lungul timpului, în condiţii normale
2.2 Garanţiile comerciale pentru produsele de folosinţă îndelungată sunt prezentate individual. Această informaţie este disponibilă în fişa produselor de pe site-ul ledhome.ro
Garanţiile comerciale sunt cele valabile la momentul achiziţiei produsului.
2.3 Acolo unde nu se specifică altfel, durata medie de utilizare a produselor achiziţionate de la S.C.VELTA INT SRL, coincide cu durata garanţiei convenţionale oferită pentru respectivele produse în situaţia respectării condiţiilor de transport, manipulare, depozitare şi exploatare.

3. Reparaţii în garanţie:

3.1 Prin prezentul document se garanteza caracteristicile produsului, în situaţia în care clientul respecta prescripţiile de montare, utilizare, transportare, depozitare şi conservare.
3.2 Produsele nu sunt garantate împotriva utilizării defectuoase sau neconforme.În cazul depozitarii sau utilizării necorespunzătoare, a lovirii, deteriorării prin alte mijloace sau a intervenţiilor neautorizate produsul îşi pierde garanţia
3.3 În cadrul termenului de garanţie se asigura remedierea gratuită a defectelor apărute şi reclamate de cumpărător sau înlocuirea produsului cu altul similar.
3.4 Returnarea contravalorii se face numai în cazul în care produsul nu poate fi reparat sau înlocuit.
3.5 Produsele de folosinţă îndelungată ce înlocuiesc produse defecte, vor beneficia de un nou termen de garanţie, produsele de folosită îndelungată defectate în termenul de garanţie legală de conformitate, când nu pot fi reparate sau durata cumulată de nefuncţionare depăşeşte 10% din durata termenului legal de garanţie, la cererea cumpărătorului vor fi înlocuite sau se vă restituia contravaloarea acestora.

4. Pierderea garanţiei

Garanţia produsului devine nulă sau inaplicabila în următoarele condiţii:
4.1 Neprezentarea facturii/chitanţei/bonului fiscal
4.2 Încredinţarea produsului spre a fi remediat de alte firme/persoane nerecunoscute de vânzător.
4.3 Nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de transport/manipulare/depozitare/instalare
4.4 Desigilarea, montarea produsului de către persoane necalificate/neautorizate, acolo unde este cazul.
4.5. Constatarea de către reprezentantul vânzătorului, service-ul furnizorului a faptului că defectul reclamat este din vina cumpărătorului (urme de lovituri, spărturi sau alte urme cauzate de utilizarea/întreţinerea defectuoasă)
4.6 Folosirea produsului în regim industrial, în locuri publice sau în alte scopuri profesionale fără acordul S.C.VELTA INT S.R.L.
4.7 Garanţia nu se acorda produselor depozitate sau asamblate incorect, folosite inadecvat sau în alte scopuri, alterate sau curăţate prin metode improprii sau cu substanţe neadecvate
4.8 Intervenţia, repararea sau modificarea produsului (debitare, găurire, vopsire, lipirea altor repere)
4.9 Garanţia nu acoperă uzura normală a produsului, tăieturi, incendiere, deteriorare, furtul, decolorarea produsului său a unor părţi componente în ura expunerii la soare sau la o altă sursă puternică de căldura sau în urma contactului cu apă, în condiţii de umiditate
4.10 Garanţia nu se aplică în cazul revânzării produselor sau utilizării în scop profesional.
4.11 În cazul în care un produs a fost reparat/înlocuit de maxim 3 ori

Atenţie:
   Corpurile de iluminat dotate cu acumulatori, baterii, becuri, produsele vândute la metru, produsele realizate pe comandă specială Nu se returnează şi nu se înlocuiesc decât din motive de calitate.

Important de reţinut!

   În care constaţi deteriorări (lovituri/defecte) la produsele livrate la domiciliu, vă rugăm să ne contactaţi la 0737-360000 sau prin email office@ledhome.ro în maxim 24ore. Un reprezentant al S.C.VELTA INT S.R.L vă va sprijini în rezolvarea problemei.